Poniżej animacja przedstawiająca genezę logotypu:

W dalszej części wersje kolorystyczne logotypu oraz elementy wizerunku.

@